Please find below press releases for: 1) ESTONIA, 2) POLAND, 3) THE UK, 4) GREECE, 5) GERMANY, 6) LATVIA, 7) CYPRUS, 8) SWEDEN, 9) AUSTRIA, 10) DENMARK (and in the end of April: 11) Italy, 12) Ireland, 13) Czech Republic, 14) Bulgaria, 15) The Netherlands, 16) Lithuania, 17) Finland, 18) Spain, 19) Romania, 20) Hungary, 21) Slovakia and 22) Belgium:

Kuus laulu, mis kajaks kui eestlased esimeses Euroopa Liidu lauluraamatus

Aprillis käivitub Eesti lauluhääletus, mille käigus valitakse kuus laulu, mis esindaks eestlasi esimeses ELi lauluraamatus. Kogu 2017. aasta jooksul on kõik eestlased oodatud valima enda arvates parimaid muusikapalu 45 laulu seast kuues kategoorias, mille on välja pakkunud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õpilased ja õpetajad, Eesti Kooriühing ja Eesti Muusikaõpetajate Liit. ELi lauluraamat ei ole Brüsselist alguse saanud PR-projekt, vaid Taani mittetulundusühingu poolt algatatud ettevõtmine, millel puudub rahaline seos Euroopa Liiduga. Alates 2015. aastast on üle 14 000 inimese üheksa liikmesriigist hääletanud oma kuue parima laulu poolt. Eesti on 10. riik, mis oma laule valima hakkab.

 Alates aprillist on laulusõpradest eestlastel võimalik valida oma kuus laulu, mis esindaks neid ELi lauluraamatus. Eestlased on 10. riik 28 liikmesriigist, kellel on võimalus oma emakeeles hääletada leheküljel www.eu-songbook.org. 2015. aastal valisid muusikaõpilased ja –õpetajad välja 45 laulu Eesti lauluhääletuse algvooru.

Kuus laulukategooriat, mis valiti välja 17 erineva muusikaakadeemia poolt 14 Euroopa riigist, sealhulgas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia poolt, on järgmised: (1) armastuslaulud, (2) loodus ja aastaajad, (3) vabadus ja rahu, (4) rahvalaulud ja rahvalikud laulud, (5) vaimulikud laulud, (6) lastelaulud. Sarnased hääletused on ees veel 18 liikmesriigis, kus samuti on muusikaõpilased, -õpetajad ja koorilauljad nomineerinud laule oma rahvuse laulude varasalvest.

Eesti-poolne lauluraamatu toimetaja Kaie Tanner, Eesti Kooriühing, kommenteerib algatust: „X“

Samm majanduslikust kultuuriliseni

ELi lauluraamat on unikaalne demokraatlik pilootprojekt, mille algatas Taani mittetulundusühing ning millel puuduvad poliitilised ja rahalised seosed Brüsseliga. Asutaja ja president Jeppe Marsling (sündinud 1974) selgitab lähemalt ajendeid algatuse taga: „Meie, 28 liikmesriigi rahvad, teame üksteisest nii kohutavalt vähe! Rahvuse lauluaarete jagamine tundub olevat lihtne võimalus üksteise tundmaõppimiseks. Kui meie, Euroopa Liidu kodanikud tahame, et ELi olemus ei oleks seotud ainult majanduse – terase, söe ja kalaga, vaid oleks ka kultuuriline organisatsioon, siis me peame ise ELi tegema enda omaks – kuulub see ju eelkõige meile endile, ELi kodanikele.“

Seda tõsiasja on ka Taani endine ELi komisjoniliige Ritt Bjerregaard kommenteerinud: „Rahalise toetuse saamine ELi komisjonilt oleks selle projekti hukutanud!“ ELi lauluraamatu rahvustunnet ja euroopaliku mõtlemist ühendav olemus on üllataval kombel liitnud Taanis nii parem- kui vasakpoolse maailmavaatega poliitikuid.

Esimene ELi lauluraamat on plaanitud välja anda Euroopa päeval, 9. mail 2018: 168 laulu trükitult nii inglise- kui rahvuskeeles. Teenitud tulu eest plaanime välja anda teise väljaande tõlgituna 24 Euroopa Liidu ametlikku keelde, et kõik, hoolimata oma inglise keele oskustest, saaksid kaasa laulda ning kõiki laulusõnu mõista.

Juba varsti saame teada, millist kuut laulu tahavad eestlased näha end esindamas.

Euroopa Liidu lauluraamat

 

Faktid ja kontaktid:

Algatajad: Euroopa Liidu lauluraamatule panid 2015. aasta jaanuaris alguse kolm taanlast ja üks itaallane. Nende taustainfo leiate leheküljelt www.eu-songbook.org

Osalejad ja Eesti-poolne toimetaja:

2015. aastal nomineerisid muusikaõpilased ja –õpetajad need laulud, mida praegu näete hääletuses väljapakutuna. Eesti-poolne ELi lauluraamatu toimetaja Kaie Tanner, Eesti Kooriühing, ja Kadi Härma, Eesti Muusikaõpetajate Liit, on vaadanud üle lõpliku kandidaatlaulude nimekirja, mida eestlastele esitletakse.

Kus hääletus toimub:

Lauluhääletus leiab aset leheküljel www.eu-songbook.org ja on avatud 2017. aasta lõpuni. Hääletatakse eesti keeles. Kokku on hääletus tõlgitud 20 keelde.

Kuus laulukategooriat:

Kuus laulukategooriat, mis valiti välja 17 erineva muusikaakadeemia poolt 14 Euroopa riigist, sealhulgas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia poolt, on järgmised: (1) armastuslaulud, (2) loodus ja aastaajad, (3) vabadus ja rahu, (4) rahvalaulud ja rahvalikud laulud, (5) vaimulikud laulud, (6) lastelaulud.

Avaldamine:

Kui kõik 28 liikmesriiki on hääletanud (detsembriks 2017), läheb  lukku lõplik 168 laulust koosnev nimekiri. Muusikatoimetaja Francesco Cali (Itaalia) kogub kokku kõigi lugude noodid, mis tõlgitakse inglise keelde luuletõlkide poolt.  Esimeses ELi lauluraamatus on 168 laulu vastavas rahvuskeeles ning inglise keeles kõrvuti ja see avaldatakse Euroopa päeval, 9. mail 2018. Esimesest trükist saadavat tulu kasutatakse teise ELi lauluraamatu väljaandmiseks, milles on kõik laulud tõlgitud 24 ELi ametlikku keelde, et kõik Euroopa Liidu kodanikud saaksid laulda neid 168 laulu nende emakeeles.

Kontakt:

Kontakt eestikeelsete kommentaaride jaoks lauluraamatu kohta:

Eesti-poolne ELi lauluraamatu toimetaja

Kaie Tanner, EESTI KOORIÜHING

kaie.tanner@kooriyhing.ee / Telefon: 6274451 /

 Kontakt ingliskeelsete kommentaaride jaoks lauluraamatu kohta:

Jeppe Marsling, Asutaja ja president

editor@eu-songbook.com / mobiil: +45 60 68 87 14

 

POLAND:  

JAKICH SZEŚĆ PIOSENEK BĘDZIE REPREZENTOWAĆ POLSKĘ W PIERWSZYM ŚPIEWNIKU UNII EUROPEJSKIEJ? 

16 grudzień rozpocznie się głosowanie na polskie piosenki, podczas którego zostanie wybranych sześć piosenek, które będą reprezentować Polskę w pierwszym Śpiewniku Unii Europejskiej. Zapraszamy do głosowania wszystkie główne instytucje muzyczne, a także każdego zainteresowanego w Polsce. Od 2015r. do chwili obecnej 14.000 obywateli – Danii, Austrii, Grecji, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Łotwy i Cypru – zagłosowało na własne sześć piosenek. Polacy są dziewiątym narodem w Unii Europejskiej, który weźmie udział w głosowaniu. W 2015 roku polscy studenci oraz wykładowcy z trzech akademii muzycznych w Poznaniu, Gdańsku i Bydgoszczy nominowali 47 polskich piosenek, które będą wybierać wszyscy Polacy. Śpiewnik Unii Europejskiej nie jest projektem PR z Brukseli, lecz jest zainicjowany przez organizację non-profit niemającą finansowych powiązań z Unią Europejską.

Od 16 grudzień do 16 stycznia polscy miłośnicy piosenek będą mogli zadecydować, które sześć piosenek ma ich reprezentować w pierwszym Śpiewniku Unii Europejskiej. Polacy są dziewiątym narodem z 28 narodowości UE, którzy zostali zaproszeni do oddania głosu w języku polskim na stronie www.eu-songbook.org. W roku 2015 studenci i wykładowcy z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy nominowali 47 polskich piosenek, które wezmą udział w finałowym głosowaniu w Polsce.

Wśród sześciu kategorii piosenek wybranych przez 17 akademii muzycznych z 14 państw członkowskich znalazły się „Piosenki miłosne”, „Natura i pory roku”, „Wolność i pokój”, „Pieśni ludowe”, „Pieśni wiary” oraz „Piosenki dziecięce”. W maju podobne głosowania odbędą się we Włoszech oraz Niemczech, gdzie studenci i wykładowcy konserwatoriów oraz chórzyści również nominowali piosenki z własnego dziedzictwa narodowego.

Redaktor Śpiewnika Unii Europejskiej polskiej edycji, prof. dr hab Marcin Tomczak, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, mówi o inicjatywie:

“Zaproponowane przez polskich internautów utwory stanowią bardzo subiektywny obraz aktualnych upodobań muzycznych. Mam nadzieję, iż zachęcą one europejskiego melomana do bliższego zapoznania się z polską kulturą muzyczną .”

Śpiewnik Unii Europejskiej jest unikalnym, demokratycznym pionierskim projektem zainicjowanym przez organizację non-profit niemającą jakichkolwiek powiązań politycznych ani finansowych z Brukselą, czynnik, na który zwróciła uwagę była duńska komisarz UE, Ritt Bjerregaard: „Pomoc finansowa Komisji pogrzebałaby ten projekt!”.

To, że Śpiewnik Unii Europejskiej łączy uczucia narodowe wraz z myślą europejską zaskakująco zjednoczyło w Danii polityków od skrajnej lewicy po skrajną prawicę. Założyciel i prezes, Jeppe Marsling (ur. 1974), w takich słowach tłumaczy motywy kryjące się za tą inicjatywą:

My, 28 narodów Unii Europejskiej, wiemy zastraszająco mało o sobie nawzajem! Dzielenie się dziedzictwem pieśni narodowych wydaje się być bezpośrednią drogą w kierunku lepszego poznania siebie nawzajem. Jeżeli będąc obywatelami UE szczerze pragniemy przejść z wymiany ekonomicznej – wspólnoty węgla i stali do wspólnoty społecznej i kulturowej, musimy wszyscy przejąć odpowiedzialność za UE, która przede wszystkim należy do nas, obywateli”.

Publikacja pierwszej edycji Śpiewnika Unii Europejskiej planowana jest w Dniu Europy, 9 maja 2018: 168 piosenek, których teksty zostaną wydrukowane w języku narodowym wraz z angielskim tłumaczeniem umieszczonym obok. Ewentualny profit zostanie przekazany na sfinansowanie drugiego nakładu we wszystkich 24 językach Unii Europejskiej, tak aby każdy bez względu na znajomość języka mógł śpiewać i rozumieć wszystkie teksty piosenek.

Mamy szczerą nadzieję, że polskie media pomogą nam w propagowaniu inicjatywy i będą zachęcać Polaków do wzięcia udziału w tworzeniu „polskiego rozdziału” w pierwszym Śpiewniku Unii Europejskiej.

Twórcy Śpiewnika Unii Europejskiej

FAKTY i KONTAKT:

INICJATORZY:

Organizacja „The European Union Songbook” została założona w styczniu 2015r. przez trzech Duńczyków i Włocha. Więcej informacji o nich można znaleźć na stronie: http://www.eu-songbook.org

UCZESTNICY I REDAKTORZY ŚPIEWNIKA UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

W 2015 r. polscy studenci i wykładowcy z trzech akademii muzycznych, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, nominowali piosenki do finałowego głosowania. Redaktor Śpiewnika Unii Europejskiej na Polskę, prof. dr hab Marcin Tomczak opracował finałową listę piosenek, które będą wybierać Polacy.

GDZIE MOŻNA ODDAĆ GŁOS NA PIOSENKĘ:

Głosowanie odbywa się na głównej stronie www.eu-songbook.org. Karta do głosowania na polskie piosenki została przetłumaczona na język polski. Karty do głosowań dostępne są w 20 językach.

SZEŚĆ KATEGORII PIOSENEK:

Sześć kategorii muzycznych zostało wybranych we współpracy z 17 akademiami i wydziałami muzycznymi z 14 państw członkowskich UE: 1) Miłość, 2) Natura i pory roku, 3) Wolność i pokój, 4) Pieśni ludowe, 5) Pieśni wiary, 6) Piosenki dziecięce. Trzy polskie akademie muzyczne: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy brały udział w tworzeniu tych kategorii.

PUBLIKACJA:

Po zakończeniu wyborów z końcem grudnia 2017r., w 28 krajach zostanie wyłonionych 168 piosenek. Redaktor muzyczny Francesco Cali, Włochy, zbierze 168 najlepszych utworów, które zostaną przełożone na język angielski przez wykwalifikowanych tłumaczy tekstów lirycznych. W pierwszym Śpiewniku Unii Europejskiej każda z 168 piosenek zostanie wydrukowana w języku narodowym wraz z angielskim przekładem z drugiej strony, a sama publikacja ukaże się w Dniu Europy, 9 maja 2018r. Zysk z pierwszego nakładu zostanie przeznaczony na sfinansowanie drugiego wydania Śpiewnika Unii Europejskiej we wszystkich 24 oficjalnych językach narodowych, tak aby wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogli zaśpiewać 168 piosenek w swoich językach ojczystych.

KONTAKT:

Komentarze (w języku polskim) odnośnie polskich piosenek:

Redaktor Śpiewnika Unii Europejskiej polskiej edycji:

Prof. dr hab Marcin Tomczak, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Stanislaw Moniuszko Music Academy in Gdansk:

marcin.tomczak@pro.onet.pl / Mob. (48) 601 056 180 / Tel. kom. (48 58) 300 92 00 /

Komentarze (w języku angielskim) odnośnie Śpiewnika Unii Europejskiej:

Jeppe Marsling, założyciel i prezes

editor@eu-songbook.org / Tel. kom. (45) 60 68 87 14

THE UNITED KINGDOM:

SIX SONGS TO MIRROR THE UK IN THE EU

Regardless of Brexit the people of the United Kingdom are invited to join the first EU Songbook: From June 14th until August 14th all Brits are invited to take part in the creation of a long awaited European people’s symbol. By now 13,200 EU citizens from Denmark, Germany, Sweden, Austria, Greece, Latvia and Cyprus have chosen their songs, and more than 80 media outlets have reported on the song voting process across EU with overwhelming support. The first EU-songbook of its kind is launched by a non-profit organization in Denmark without any financial support from Brussels. Among the British songs nominated by music teachers and students from Royal Academy of Music, Royal College of Music and Birmingham Conservatoire, 34 songs have made it to the UK Song voting bill. And not surprisingly songs by The Beatles are richly represented in the six song categories including love, freedom & peace, and faith.

Last year British music students and teachers from Royal Academy of Music, Royal College of Music and Birmingham Conservatoire nominated the 34 songs that were representative of Britain and its song heritage in the categories for. ’Love’ ,’Nature & Seasons’, ’Freedom & Peace’, ’Folk songs & Traditional’, ’Faith’ and ‘Children’s songs’. EU Songbook Editor for UK, the former principal for Birmingham Conservatoire, professor David Saint, reflects on the initiative as well as the songs nominated for UK:

The EU Songbook brings together various manifestations of an important aspect of our great European musical heritage. And it’s an aspect that could so easily be lost. How wonderful that among longer established UK songs are several more contemporary offerings, for a living tradition is one that is constantly evolving. 

34 songs from the entire British song treasure – from the Renaissance up till present time – appear on the European Union Song Book voting bill for the UK, while a number of British composers appearing multiple times including Robert Burns, John Lennon and Paul McCartney; the two latter having a record high number of 7 nominations in all 28 EU member states, including classics like “All You need is love”, “Let it Be” and “Imagine”.

The Song vote for UK takes place from June 14th until August 14th on www.eu-songbook.org, where the voting bill exists in all 24 EU-languages. So far more than 13.000 song voters in the first aforementioned seven member states have chosen their 42 out of the total of 168 songs. The EU Songbook is scheduled for publication in May 2017 with all song lyrics to be printed in both the original languages and in English translation, accompanied by notes. Being the far most spoken second language with up to 40 percent speakers in the EU, English is naturally the choice as the “common song language”.

The EU Songbook: the cultural factor

The EU Songbook is an unparalleled democratic project piloted by a non-profit organization without any political or financial affiliation with Brussels a factor of independence that the former EU-commissioner Ritt Bjerregaard applauded in May on Danish National radio: “Receiving economic support from the Commission would have been a kiss a death!”. The fact that the EU-songbook combines national sentiments with an underlying European identity has surprisingly united politicians from across the political spectrum in Denmark. Founder and president, Jeppe Marsling (born 1974), elaborates on the motives behind the initiative:

- If we EU-citizens want to take the step from the economic – coal, steel and fish – to the social and cultural, we need to take ownership of the union, since it first of all belongs to us, the citizens. Due to the overwhelming Americanization and the lack of common languages in the EU, we all know painfully little about each other’s cultures: We live parallel lives! To share national song treasures seems to be a direct way out of the EU-estrangement towards getting to know each other better.

An eventual profit will finance a second version in all 24-EU languages, so that all, regardless of their level of command of the English language, can sing along and understand the song lyrics from other EU countries.

In a month from now we hope to hear from the people in the UK which six songs representing their view of the British song heritage will be presented in front of their fellow European Union citizens from other 27 countries.

We sincerely hope that the British press will assist us in enlightening the Brits of their opportunity to participate in the making the first EU-Songbook.

The European Union Songbook

FACTS & CONTACT:

INITIATORS: The EU Songbook Organisation was founded in January 2015 by three Danes and one Italian. On www.eu-songbook.org their background and motivations are described.

THE SIX SONG CATEGORIES: The six categories of song were decided upon in cooperation with 17 music academies (including Royal Academy of music, London) in 14 EU-member states: 1) Love songs, 2) Songs of Nature & Seasons, 3) Freedom & peace, 4) Folk songs & Traditional, 5) Songs of faith, 6) Children’s songs.

PARTICIPANTS: Since February 2015, 124 conservatories and 200 choirs in the EU were invited to nominate song titles: More than 1000 music teachers, music students and choir singers have nominated more than 2000 song titles in 24 national languages. The most frequent songs are now appearing on the multiple-choice voting bills, so that the 28 EU populations get a variety to choose from. The British songs were nominated by music teachers and students from Royal Academy of music, London, Royal College of Music, London, and Birmingham Conservatoire: 34 songs have made it to the UK Song Voting Bill.

WHERE CAN I VOTE? The song vote for the UK takes place on www.eu-songbook-org from June 14th-August 14th, 2016.

PUBLICATION: As soon as the 6 sets of 28 British songs have been identified, music editor, Italian Francesco Cali, will collect music scores. Hence the 168 songs are translated by qualified translators with experience with song lyrics. The song lyrics will be printed in both 24 national languages and in English, side by side. We hope to present the 1st. edition on Europe Day, May 9th, 2017. The profits from the sales are to finance a 2nd edition in all 24 official EU-languages, enabling all citizens to sing the 168 songs in their mother tongues.

CONTACT FOR COMMENTARY:

For question about the nominated songs: EU Songbook Editor, former principal of Birmingham Conservatoire:

Professor David Saint: (+44) 121 455 9831 or mail: david.saint@bcu.ac.uk

General questions about the EU-Songbook:

Jeppe Marsling (founder/president), mail: editor@eu-songbook.org available on mobile on (+45) 60 68 87 14

Six supporting quotes from a former commissioner politicians and five cultural and music experts:

Former principal of Birmingham Conservatorie, Professor David Saint (The UK):

“The EU Songbook brings together various manifestations of an important aspect of our great European musical heritage. And it’s an aspect that could so easily be lost. How wonderful that among longer established UK songs are several more contemporary offerings, for a living tradition is one that is constantly evolving. I salute the leaders of this joyous project!

Head of Nordic Institute of Culture, Peter Duelund (Denmark):

“The EU-Songbook is a genius model, since it is a civilian project that EU hasn’t interfered with – and that is very important (…) EU’s biggest threat is not the Euro. On the contrary, the greatest threat is if we do not build a cultural community”. 

President of the Association of German Concert Choirs, Ekkehard Klemm (Germany):

“Understanding in Europe is above all knowing the impressions of other cultures. The EU Songbook is a wonderful initiative to pursue this goal and thus building on the best ideas of the Enlightenment. Through the song vote singers will get to know the opinions of thousands of contemporaries.”

Former EU Commissioner, Ritt Bjerregaard (Denmark):

“They are right, when avoiding financial support from The EU-Commission: It would’ve been a kiss of death. Such a project from the grass roots is both joyous and uplifting. I hope the songbook will be followed by a cd, since I and probably many others are curious after hearing the songs in their national versions.”

Ethno-musicologist at the University of Music and Performing Arts Graz, Helmut Brenner (Austria):

“Under the title ”Voices of peoples in songs” Johann Gottfried Herder published a collection of folk songs in 1807 – the title would fit well for the EU Songbook. The EU is increasingly becoming a unit, but the strength of this unit is its diversity. If the peoples of EU would contribute to the Songbook, thus somewhat better understanding this diversity, much would be gained. Who sings together, do not shoot each other – what more is to be won?

Jean Monnet Professor, European Politics & Integration, Uffe Östergaard (Denmark):

“Surely a great initiative from below, the civil society. Singing is a fantastic way of meeting up (…) Good idea to avoid “national song category”, since they’re often about how we fought and murdered the others. It is perfect timing to contribute with an exchange of higher culture – I regret I didn’t get the idea myself, it’s simply so obviously great.”

GREECE:

Δελτίο Τύπου: Μια Ηχώ της Ελληνικής Ψυχής

Από τις 27 Μαΐου και για ένα μήνα, ξεκινάει η ελληνική ψηφοφορία, μέσω τις οποίας θα επιλεχθούν τα έξι τραγούδια που θα αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα στο πρώτο Ανθολόγιου Ευρωπαϊκών Τραγουδιών. Το Ανθολόγιο Ευρωπαϊκών Τραγουδιών δεν αποτελεί μια προπαγανδιστική κίνηση των Βρυξελλών, αλλά έχει τη βάση του σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τη Δανία, όπου το εγχείρημα έχει τύχει της συμπαράστασης ειδικών και -απρόσμενα- ενωμένων πολιτών και από όλους τους πολιτικούς χώρους. Ήδη από πέρυσι, περισσότεροι από 12.000 πολίτες έξι κρατών-μελών έχουν ψηφίσει για τα έξι τραγούδια που θα τους αντιπροσωπεύσουν. Οι Έλληνες είναι οι έβδομοι στη σειρά όπου ζητείται η ψήφος τους.

Ο εκπρόσωπος του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκών Τραγουδιών στην Ελλάδα είναι ο  κύριος Θωμάς Λουζιώτης, πρόεδρος της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών, όπου περίπου 100 μέλη της επέλεξαν σχεδόν ομόφωνα, τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, όπως τα ”Σ’ ΑΓΑΠΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΩΡΑΙΑ”, “ΤΖΙΒΑΕΡΙ” και “ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΑΣ ΚΥΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ”. Τώρα καλούμε όλους τους Έλληνες λάτρεις της μουσικής τους παράδοσης να λάβουν μέρος στην επιλογή των έξι τραγουδιών που θα αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, σπουδαστές μουσικής και μέλη χορωδιών – που τελούν υπό την αιγίδα της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών- έχουν επιλέξει τα 50 τραγούδια που θα πάρουν μέρος στην ελληνική ψηφοφορία. Οι έξι κατηγορίες, ο οποίες δημιουργήθηκαν μαζί με μέλη 17 μουσικών ακαδημιών από 14 χώρες-μέλη είναι οι εξής: “Έρωτας”, “Φύση και Εποχές”, “Ελευθερία και Ειρήνη”, “Λαϊκά τραγούδια”, “Πίστη” και “Παιδικά τραγούδια”.

Μετά τους Δανούς και τους Αυστριακούς, έρχεται η σειρά των Ελλήνων, οι οποίοι είναι ευπρόσδεκτοι να ψηφίσουν. Από την Παρασκευή 27 Μαΐου μέχρι και τις 27 Ιουνίου μπορείτε να αποφασίσετε ποια έξι τραγούδια επιθυμήτε να αντιπροσωπεύσουν τη χώρα στο πρώτο Ανθολόγιο Ευρωπαϊκών Τραγουδιών. Τον Ιούλιο η ψηφοφορία θα επεκταθεί για τη Σουηδία, την Πολωνία και την Γερμανία, όπου επίσης σπουδαστές μουσικής, καθηγητές και μέλη χορωδιών έχουν επιλέξει έξι τραγούδια για κάθε κατηγορία από την αξιοθαύμαστη μουσική τους παράδοση.

Το Ανθολόγιο Ευρωπαϊκών Τραγουδιών είναι καταφανέστατα μια χωρίς προηγούμενο πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από μια μη κερδοσκοπική οργάνωση χωρίς πολιτικούς ή οικονομικούς δεσμούς με τις Βρυξέλλες, κίνηση την οποία χαιρέτησε ο πρώην πλέον Δανός ευρωβουλευτής Ritt Bjerregaard μέσω δηλώσεών του στο Δημόσιο Ραδιόφωνο της χώρας του (DR): “Οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από την Κομισιόν θα σήμαινε παράλληλα και την υποβάθμιση του εγχειρήματος.” Το γεγονός ότι το Ανθολόγιο έχει καταφέρει να συνδυάσει την αγάπη προς τον τόπο και το χαμένο Ευρωπαϊκό ιδεώδες, επέτυχε να ενώσει στη Δανία ανθρώπους από όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις. Ο ιδρυτής και πρόεδρος του οργανισμού Jeppe Marsling (ετών 41) επεξηγεί τα κίνητρα του εγχειρήματος:

“Εαν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να απεμπλακούν από τους οικονομικούς δεσμούς και να στραφούν στους πολιτιστικούς και κοινωνικούς, χρειάζεται να ανακτήσουμε ότι ένωνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και πάνω από πολιτικούς και γραφειοκράτες, η Ευρώπη ανήκει στους λαούς της, τους πολίτες της.

Λόγω της υπερβολικής αμερικανοποίησης, η ιστορικά θεσμοθετημένη ανησυχία περί του τι είναι εθνικό, και η έλλειψη κοινής γλώσσας, έχει ως αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι να γνωρίζουν πολύ λίγα για τους πολιτισμούς με τους οποίους συνυπάρχουν.

Το να μοιραστεί η μουσική παράδοση κάθε τόπου στέκεται αντίθετο της Ευρώ-αποξένωσης και υπέρ του να γνωριστούν οι λαοί μεταξύ τους.

Η πρώτη έκδοση του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκής Μουσικής έχει δρομολογηθεί για το 2017: Θα περιέχει 168 τραγούδια στην τοπική τους γλώσσα, καθώς και στην αγγλική. Το οποιοδήποτε κέρδος θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση μιας δεύτερης έκδοσης που έχει μεταφρασμένα όλα τα τραγούδια και στις 24 γλώσσες της Ευρώπης, έτσι ώστε όλοι, ανεξάρτητα του αν γνωρίζουν Αγγλικά, θα μπορούν να τραγουδούν κατανοώντας όλους τους στίχους.

Σε ένα μήνα από σήμερα θα γνωρίζουμε ποια έξι τραγούδια θα ήθελαν οι Έλληνες να τους εκπροσωπήσουν.

Θα θέλαμε ειλικρινά να πιστεύουμε ότι ο τοπικός τύπος θα βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και θα στηρίξει την ευκαιρία των πολιτών να συμμετέχουν, δημιουργώντας το “Κεφάλαιο για την Ελλάδα” στο πρώτο Ανθολόγιο Ευρωπαϊκής Μουσικής.

Το Ανθολόγιο Ευρωπαϊκής Μουσικής

 

Στοιχεία και επικοινωνία:

Ιδρυτές:

Ο Οργανισμός του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκής Μουσικής, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015 από τρεις Δανούς και έναν Ιταλό. Για το υπόβαθρο του καθένα, μπορείτε να ενημερωθείτε στο http://www.eu-songbook.org

Οι έξι κατηγορίες τραγουδιών:

Οι έξι κατηγορίες δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με 17 μουσικές ακαδημίες και σχολές μουσικής από 14 χώρες-μέλη:

1) Έρωτας”

2) “Φύση και Εποχές”

3) “Ελευθερία και Ειρήνη”

4) “Λαϊκά τραγούδια”

5) “Πίστη”

6) “Παιδικά τραγούδια”

Συμμετέχοντες:

Από τον Φεβρουάριο, έγινε πρόσκληση σε περισσότερες από 300 μουσικές ακαδημίες και χορωδίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνουν τα τραγούδια που θα περιληφθούν στην ψηφοφορία. Έχουμε λάβει περισσότερους από 200 τίτλους από 24 γλώσσες. Οι πιο συχνά προτινόμενοι τίτλοι μεταφέρθηκαν στον πίνακα ψηφοφορίας για όλα τα 28 κράτη. Για την Ελλάδα υπάρχουν 50 υποψήφια τραγούδια, προτεινόμενα κυρίως από μέλη της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών και φοιτητές και καθηγητές του Ιόνιου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών με έδρα την Κέρκυρα. Έχει γίνει πρόσκληση και στους καθηγητές και μαθητές του Ωδείου Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Που λαμβάνει χώρα η ψηφοφορία;

Η ψηφοφορία των τραγουδιών ξεκινάει στην αρχική σελίδα του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκής Μουσικής (http://www.eu-songbook.org). Η ψηφοφορία διεξάγεται σε 19 γλώσσες συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.

Έκδοση

Όταν και οι 28 ψηφοφορίες ολοκληρωθούν- την 1η Ιανουαρίου 2016- θα γίνει και η αποκάλυψη των 6 x 28 τραγουδιών. Ο Ιταλός μουσικολόγος Francesco Cali θα συλλέξει τα 168 μουσικά θέματα τα οποία θα μεταφραστούν στα Αγγλικά από ειδικευμένους μεταφραστές. Το πρώτο Ανθολόγιο Ευρωπαϊκων Τραγουδιών θα περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια στην τοπική τους γλώσσα στοιχισμένα δίπλα στην Αγγλική τους μετάφραση,  στην έκδοση που θα κυκλοφορήσει την Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου 2017. Τα κέρδη που θα προκύψουν από την πρώτη έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την επανέκδοση του Ανθολόγιου μετεφρασμένου σε όλες τις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να τραγουδήσουν και τα 168 τραγούδια στην μητρική τους γλώσσα.

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό τραγούδι και την επικοινωνία στην ελληνική γλώσσα:

ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ

Thomas Louziotis (president)

Ph.: 6945 159679

Ph.: +302106375420

E-mail: thomas@stegi-chorus.gr

 

Για οποιαδήποτε απορία και συνεργασία περί του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκών Τραγουδιών:

Jeppe Marsling, ιδρυτής και πρόεδρος

editor@eu-songbook.org

Mobile: (+45) 60 68 87 14

GERMANY:

HÄNDEL, GRÖNEMEYER ODER REINHARD MEY?

Am Europatag d. 9. Mai beginnt die einmonatige Abstimmung, die feststellen soll, welche sechs Lieder Deutschland im ersten Liederbuch der Europäischen Union repräsentieren sollen. 2015 wurden etwa 600 Deutsche Lieder, unterteilt in sechs Kategorien, von vielen Musik-Studierenden und Musik-Lehrern sowie von mehreren Chören nominiert. Die Menschen in Deutschland sind die siebten, die dazu eingeladen sind abzustimmen. Es haben EU-weit bereits ganze 12.000 Menschen die ersten 36 Lieder ausgewählt, u.a. in Dänemark, Österreich und Griechenland. Und das EU-Liederbuch ist kein Propagandaprojekt aus Brüssel: Das Pionierprojekt wurde in Gang gesetzt wurde von einer gemeinnützigen Organisation ohne Unterstützung durch die EU und wurde von Experten und überraschend von Politiker und Politikerinnen aus dem ganzen politischen Spektrum applaudiert.

Die Abstimmung

Bei der Abstimmung am 9. Mai wird es möglich sein, die Lieder zu wählen, die Deutschland im ersten Liederbuch der Europäischen Union in sechs Kategorien repräsentieren werden. Der Stimmzettel für Deutschland fasst 60 der meistgennannten Lieder, und wurde von Professor Ekkehard Klemm redigiert, dem Präsidenten des Verbandes Deutscher Konzertchöre – VDKC. Die sechs Liedkategorien wurden in einer Zusammenarbeit mit 17 Musikkonservatorien und -fakultäten in 14 Mitgliedstaaten der EU ausgewählt. Sie sind: 1) Liebeslieder, 2) Lieder über die Natur und die Jahreszeiten, 3) Lieder über die Freiheit und den Frieden, 4) Volkslieder, 5) Lieder über den Glauben und 6) Kinderlieder. Einen Monat lang – bis d. 9. Juni – Können alle Deutschen unter www.eu-songbook.org für ihre Favoriten abstimmen.
Die ersten 36 der insgesamt 168 Lieder wurden so bereits in andern EU Staaten gewählt: Es folgen noch Abstimmungen in den übrigen 21 Ländern – Ebenfalls im Mai, Polen, im Juni dann Italien – wo wie in Deutschland Musikstudenten, Lehrer und Chorsänger Lieder aus ihrem nationalen Musikerbe nominiert haben.

Ein Projekt für die EU ohne die EU

Das EU-Liederbuch ist ein einmaliges demokratisches Pionierprojekt von einer gemeinnützigen Organisation ohne politische oder finanzielle Verbindungen zum EU-System. Dies applaudierte die ehemalige dänische EU-Kommissarin Ritt Bjerregaard im nationalen dänischen Rundfunk: “Finanzielle Hilfe von der EU-Kommission zu bekommen wäre ein Todeskuss gewesen!”. Der Aussage, dass das EU-Liederbuch nationale Gefühle mit europäischen Gedanken kombinieren würde, wurde in Dänemark von Politikern und Politikerinnen aus dem ganzen politischen Spektrum mit überraschender Einheit zugestimmt.

Erfolg in Österreich

Über die Abstimmung in Österreich im vergangenen Jahr berichteten über 40 Medien. Dieser Trend bewirkte, dass mehr als 3000 Menschen an der Abstimmung teilnahmen. Unter den sechs ausgewählten Liedern bekam Franz Grubers “Stille Nacht” mit 70% der Stimmen den innerhalb einer Kategorie. Der österreichische Redakteur, Dr. Helmut Brenner von der Kunstuniversität Graz, sagte im Zusammengang mit der Abstimmung: “Wer miteinander singt, schießt nicht aufeinander – was mehr wäre zu gewinnen? Unter dem Titel ‚Stimmen der Völker in Liedern’ wurde 1807 Johann Gottfried Herders Sammlung von Volksliedern veröffentlicht – der Titel würde auch für das EU-Liederbuch gut passen.

Unterstützung in Deutschland aus Politik und Wissenschaft

Professor Eckehardt Klemm, EU-Liederbuch Redakteur für Deutschland, sowie die Schleswig-Holsteinische Ministerin für Justiz, Kultur und Europa, Anke Spoorendonk, unterstützen aktiv das Projekt. „Europäische Verständigung heißt vor allem auch, das zu kennen, was andere Kulturen prägt. Das EU-Liederbuch ist eine wundervolle Initiative, diesem Ziel näher zu kommen und knüpft damit an die besten Ideen der Aufklärung an“, so Professor Klemm. Ähnlich auch Ministerin Spoorendonk: „Was für einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Austausch die Musik und das gemeinsame Singen haben können, kann ich als Kulturministerin gar nicht genug betonen. Ich freue mich daher sehr über dieses schöne Projekt, das auf musikalische Weise den Zusammenhalt und den Austausch innerhalb Europas fördern möchte.
Darüber hinaus kommt auch Zuspruch aus dem Bundespräsidialamt: Das Referat für Europapolitik lobt das EU-Liederbuch als “einen wichtigen Beitrag, um die europäische Idee mit Leben zu erfüllen und zur Förderung von Verständigung und zum Zusammenwachsen der europäischen Zivilgesellschaft“.

Mehr als Kohle, Stahl und Fisch

Gründer und Vorsitzender des Vereins, Jeppe Marsling (Geboren 1974), sieht sich hier bestätigt: “Wenn wir, die Bürger der EU, den ernsten Wunsch haben, den Schritt vom volkswirtschaftlichen Austausch – Kohle, Stahl und Fisch – zum kulturellen und sozialen Austausch zu wagen, wenn wir in der Tat dieses Verhältnis auf eine neue Ebene bringen wollen, dann müssen wir alle die EU dementsprechend in Besitz nehmen, da sie in erster Linie uns Bürgern und nicht den Politikern und Bürokraten gehört.”
In der ersten Ausgabe werden alle Lieder sowohl in der Originalsprache wie auch in der englischen Übersetzung erscheinen. Mögliche Gewinne hieraus sind dann für eine zweite Ausgabe eingeplant, in der alle Lieder in allen 23 Übersetzungen gedruckt werden. So wird jeder und jede, unabhängig von seinen oder ihren Englischkenntnissen, alle Lieder verstehen und mitsingen können.

Fact Sheet und Kontaktinformationen

DIE SECHS KATEGORIEN

Die sechs Liedkategorien wurden in einer Zusammenarbeit mit 17 Musikkonservatorien und -fakultäten in 14 Mitgliedstaaten der EU ausgewählt. Sie sind: 1) Liebeslieder, 2) Lieder über die Natur & die Jahreszeiten, 3) Lieder über die Freiheit & den Frieden, 4) Volkslieder, 5) Lieder über den Glauben und 6) Kinderlieder.

DIE TEILNEHMER

Im Februar 2015 wurden 124 Konservatorien und 200 Chöre dazu aufgefordert Lieder für das Liederbuch zu nominieren. Seitdem haben ca. 1.200 Musiklehrer, Studenten und Chorsänger unseren elektronischen Stimmzettel geöffnet und mehr als 3000 Lieder auf 24 Sprachen nominiert. In Deutschland war die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden sehr aktiv im Nominierungsprozess.

ÜBERSETZUNG UND HERAUSGEBUNG

Wenn die 28 Abstimmungen abgeschlossen und alle 168 Lieder gefunden sind, wird unser Musikredakteur, der Italiener Francesco Cali, Noten, Akkorden und Texte einsammeln. Danach werden die 168 Lieder von Fachleuten auf Englisch übersetzt. Wir hoffen, dass wir die erste Ausgabe am Europatag, am 9. Mai 2017, herausgeben können. Mögliche Gewinne werden eine zweite Ausgabe finanzieren, in der alle Lieder in alle 24 Sprachen der EU übersetzt werden.

KONTAKTINFORMATIONEN

Für weitere Informationen: www.eu-songbook.org und Facebook: „The European Union Songbook“

Für Kommentare über die deutsche Liederauswahl, EU Liederbuch Redakteur für Deutschland:

Ekkehard Klemm
Präsident des Verbandes Deutscher KonzertChöre VDKC
Professor für Dirigieren, Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
Künstlerischer Leiter der Singakademie Dresden
klemm58dirigiert@outlook.de
+ 49 351 4923600  

Für Kommentare über das EU- Liederbuch:

Florian Wagenknecht,
Projektleiter für Deutschland
editor@eu-songbook.org
0045 50 14 91 17

 

FÜNF UNTERSTÜTZERINNEN:

Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa in Schleswig-Holstein:

Was für einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Austausch die Musik und das gemeinsame Singen haben können, kann ich als Kulturministerin gar nicht genug betonen. Ich freue mich daher sehr über dieses schöne Projekt, das auf musikalische Weise den Zusammenhalt und den Austausch innerhalb Europas fördern möchte. Und auch ganz persönlich bin ich geprägt vom dänischen Folkehøjskolesangbogen und der Erfahrung, welch positive Wirkung das gemeinsame Singen auf das tägliche Zusammenleben hat. Ganz nebenbei wird in den ganz unterschiedlichen Liedern ein Stück des europäischen kulturellen Erbes bewahrt und weitergegeben. 

Ekkehard Klemm, Präsident des Verbandes Deutscher KonzertChöre VDKC:

Europäische Verständigung heißt vor allem auch, das zu kennen, was andere Kulturen prägt. Das EU-Songbook ist eine wundervolle Initiative, diesem Ziel näher zu kommen und knüpft damit an die besten Ideen der Aufklärung an, die mit den „Stimmen der Völkern in Liedern“ bereits ähnliche Wege der Verständigung suchte. Durch die Abstimmung vieler Sängerinnen und Sänger werden die Meinungen Tausender von Menschen einbezogen – wir können dem Projekt nur bestes Gelingen wünschen und blicken neugierig auf die Veröffentlichungen! 

Peter Duelund, Leiter des Nordisk Kulturinstitut – Nordic Institute of Culture:

Das EU-Gesangsbuch ist ein geniales Modell, da es ein Bürgerprojekt ist, das die EU nicht stört – und das ist sehr wichtig. (…) Die größte Bedrohung ist nicht der Euro. Im Gegenteil: Die größte Bedrohung ist es, keine kulturelle Gemeinschaft bilden. 

Ritt Bjerregaard, Ehemalige EU-Kommissarin für Umwelt:

Sie haben Recht damit, finanzielle Unterstützung der EU-Kommission zu umgehen: Dies wäre ein Todeskuss gewesen. Ein solches Projekt so aus dem Boden zu stampfen ist freudebringend und baut auf. Ich hoffe, dem Gesangbuch folgt eine CD, denn ich und wahrscheinlich viele andere sind gespannt darauf, die Lieder auch in ihren Originalfassungen zu hören.

Uffe Østergaard, Jean Monnet Professor, European Politics & Integration, CBS:

Mit Sicherheit eine großartige Initiative der Gesellschaft. Singen ist ein fantastischer Weg sich zu begegnen (…) Es ist eine gute Idee die Kategorie ‚Nationallieder‘ zu vermeiden, da diese oft davon handeln, wie wir gegen andere kämpften und sie töteten. Es ist das perfekte Timing, mit einem Austausch von höherer Kultur beizutragen – Ich bereue, die Idee nicht selbst gehabt zu haben, sie ist einfach offensichtlich großartig.

Helmut Brenner, Ethnomusikologe an der Kunstuniversität Graz, EU-Songbook Editor, Österreich:

Unter dem Titel ‚Stimmen der Völker in Liedern’ wurde 1807 Johann Gottfried Herders Sammlung von Volksliedern veröffentlicht – der Titel würde auch für das EU-Liederbuch gut passen. Die EU wird immer mehr zu einer Einheit, doch die Stärke dieser Einheit liegt in ihrer Vielfalt. Wenn das EU-Liederbuch dazu beitrüge, diese Vielfalt ein wenig besser zu verstehen, wäre schon viel gewonnen. Und wenn es dazu beitrüge, dass irgendwann die ‚Stimmen der Völker’ nicht mehr nebeneinander erklängen, sondern miteinander, noch viel mehr. Wer miteinander singt, schießt nicht aufeinander – was mehr wäre zu gewinnen?

 

CYPRUS:

Το Ανθολόγιο Ευρωπαϊκών Τραγουδιών φτάνει στην Κύπρο

Από 5 Φεβρουαρίου και για δύο μήνες, ξεκινάει η Κυπριακή ψηφοφορία, μέσω τις οποίας θα επιλεχθούν τα έξι τραγούδια που θα αντιπροσωπεύσουν την Κύπρο στο πρώτο Ανθολόγιο Ευρωπαϊκών Τραγουδιών. Το Ανθολόγιο Ευρωπαϊκών Τραγουδιών ξεκίνησε σαν ιδέα που εξελίσσεται τα τελευταία δώδεκα χρόνια και δεν αποτελεί μια προπαγανδιστική κίνηση των Βρυξελλών, αλλά έχει τη βάση του σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τη Δανία, όπου το εγχείρημα έχει τύχει της συμπαράστασης ειδικών και -απρόσμενα- ενωμένων πολιτών και από όλους τους πολιτικούς χώρους. Από Μάιο του 2015, περισσότεροι από 10500 πολίτες από τη Δανία, την Αυστρία, την Ελλάδα και τη Σουηδία έχουν ψηφίσει για τα έξι τραγούδια που θα τους αντιπροσωπεύσουν. Οι πολίτες της Κύπρου είναι οι έκτος σε σειρά όπου θα ζητείθει η ψήφος τους.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, σπουδαστές της Μουσικής Ακαδημίας ARTE έχουν επιλέξει 46 Κυπρακά τραγούδια που θα πάρουν μέρος στην κυπριακή ψηφοφορία. Οι έξι κατηγορίες, ο οποίες δημιουργήθηκαν μαζί με μέλη 17 μουσικών ακαδημιών από 14 χώρες-μέλη είναι οι εξής: “Έρωτας”, “Φύση και Εποχές”, “Ελευθερία και Ειρήνη”, “Λαϊκά τραγούδια”, “Πίστη” και “Παιδικά τραγούδια”.

Οι Κύπριοι, είναι ο έκτος από τους 28 λαούς της Ευρώπης από τους οποίους ζητείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του www.eu-songbook.org. Από τις 5 Φεβρουαρίου μέχρι τις 5 Απριλίου μπορείτε να αποφασίσετε ποια έξι τραγούδια επιθυμήτε να αντιπροσωπεύσουν τη χώρα στο πρώτο Ανθολόγιο Ευρωπαϊκών Τραγουδιών. Στη συνέχεια η ψηφοφορία θα επεκταθεί για τη Μάλτα, την Πολωνία και την Γερμανία, όπου επίσης σπουδαστές μουσικής, καθηγητές και μέλη χορωδιών έχουν επιλέξει έξι τραγούδια για κάθε κατηγορία από την αξιοθαύμαστη μουσική τους παράδοση.

Το Ανθολόγιο Ευρωπαϊκών Τραγουδιών είναι καταφανέστατα μια χωρίς προηγούμενο πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από μια μη κερδοσκοπική οργάνωση χωρίς πολιτικούς ή οικονομικους δεσμούς με τις Βρυξέλλες, κίνηση την οποία χαιρέτησε ο πρώην πλέον Δανός ευρωβουλευτής Ritt Bjerregaard μέσω δηλώσεών του στο Δημόσιο Ραδιόφωνο της χώρας του (DR): “Οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από την Κομισιόν θα σήμαινε παράλληλα και την αντιπαραγωγικότητα του εγχειρήματος.” Το γεγονός ότι το Ανθολόγιο έχει καταφέρει να συνδυάσει την αγάπη προς τον τόπο και το χαμένο Ευρωπαϊκό ιδεώδες, επέτυχε να ενώσει στη Δανία ανθρώπους από όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις. Ο ιδρυτής και πρόεδρος του οργανισμού Jeppe Marsling (ετών 41) επεξηγεί τα κίνητρα του εγχειρήματος:

“Εαν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να απεμπλακούν από τους οικονομικούς δεσμούς και να στραφούν στους πολιτιστικούς και κοινωνικούς, χρειάζεται να ανακτήσουμε ότι ένωνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και πάνω από πολιτικούς και γραφειοκράτες, η Ευρώπη ανήκει στους λαούς της, τους πολίτες της.

Λόγω της υπερβολικής αμερικανοποίησης, η ιστορικά θεσμοθετημένη ανησυχία περί του τι είναι εθνικό, και η έλλειψη κοινής γλώσσας, έχει ως αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι να γνωρίζουν πολύ λίγα για τους πολιτισμούς με τους οποίους συνυπάρχουν.

Το να μοιράστεί η μουσική παράδοση κάθε τόπου στέκεται αντίθετο της Ευρώ-αποξένωσης και υπέρ του να γνωριστούν οι λαοί μεταξύ τους.

Η πρώτη έκδοση του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκής Μουσικής έχει δρομολογηθεί για το 2016: Θα περιέχει 168 τραγούδια στην τοπική τους γλώσσα, καθώς και στην αγγλική. Το οποιοδήποτε κέρδος θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση μιας δεύτερης έκδοσης που έχει μεταφρασμένα όλα τα τραγούδια και στις 24 γλώσσες της Ευρώπης, έτσι ώστε όλοι, ανεξάρτητα του αν γνωρίζουν Αγγλικά, θα μπορούν να τραγουδούν κατανοώντας όλους τους στίχους.

Σε δύο μήνες από σήμερα θα γνωρίζουμε ποια έξι τραγούδια θα εκπροσωπήσουν τους Κύπριους.

Θα θέλαμε ειλικρινά να πιστεύουμε ότι ο τοπικός τύπος θα βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και θα στηρίξει την ευκαιρία των πολιτών να συμμετέχουν, δημιουργώντας το “Κεφάλαιο για την Κύπρο” στο πρώτο Ανθολόγιο Ευρωπαϊκής Μουσικής.

Το Ανθολόγιο Ευρωπαϊκής Μουσικής

 

 Στοιχεία και επικοινωνία:

Ιδρυτές:

Ο Οργανισμός του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκής Μουσικής, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015 από τρεις Δανούς και έναν Ιταλό. Για το υπόβαθρο του καθένα, μπορείτε να ενημερωθείτε στο http://www.eu-songbook.org

Οι έξι κατηγορίες τραγουδιών:

Οι έξι κατηγορίες δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με 17 μουσικές ακαδημίες και σχολές μουσικής από 14 χώρες-μέλη:

1) Έρωτας”, 2) “Φύση και Εποχές”, 3) “Ελευθερία και Ειρήνη”, 4) “Λαϊκά τραγούδια”, 5) “Πίστη”, 6) “Παιδικά τραγούδια”

Συμμετέχοντες:

Από τον Φεβρουάριο, έγινε πρόσκληση σε περισσότερες από 300 μουσικές ακαδημίες και χορωδίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνουν τα τραγούδια που θα περιληφθούν στην ψηφοφορία. Έχουμε λάβει περισσότερους από 2000 τίτλους από 24 γλώσσες. Οι πιο συχνά προτινόμενοι τίτλοι μεταφέρθηκαν στον πίνακα ψηφοφορίας για όλα τα 28 κράτη. Για την Κύπρο υπάρχουν 46 υποψήφια τραγούδια, προτεινόμενα κυρίως από καθηγητές και σπουδαστές της Μουσικής Ακαδημίας ARTE.

 Που λαμβάνει χώρα η ψηφοφορία;

Η ψηφοφορία των τραγουδιών ξεκινάει στην αρχική σελίδα του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκής Μουσικής (http://www.eu-songbook.org). Η ψηφοφορία διεξάγεται σε 19 γλώσσες συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.

Έκδοση

Όταν και οι 28 ψηφοφορίες ολοκληρωθούν- το Δεκέμβρη του 2016- θα γίνει και η αποκάλυψη των 6 x 28 τραγουδιών. Ο Ιταλός μουσικολόγος Francesco Cali θα συλλέξει τα 168 μουσικά θέματα τα οποία θα μεταφραστούν στα Αγγλικά από ειδικευμένους μεταφραστές. Το πρώτο Ανθολόγιο Ευρωπαϊκων Τραγουδιών θα περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια στην τοπική τους γλώσσα στοιχισμένα δίπλα στην Αγγλική τους μετάφραση,  στην έκδοση που θα κυκλοφορήσει την Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου 2017. Τα κέρδη που θα προκύψουν από την πρώτη έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την επανέκδοση του Ανθολόγιου μετεφρασμένου σε όλες τις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να τραγουδήσουν και τα 168 τραγούδια στην μητρική τους γλώσσα.

Γραφικά

Η εικονογράφηση της αφίσας και της κάρτας ψηφοφορίας που θα χρησιμοποιηθεί και για το εξώφυλλο του Ανθολόγιου είναι δημιουργία του David Drachmann Laureng, σκηνογράφου του Βασιλικού Θεάτρου της Κοπεγχάγης.

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον κυπριακό πολιτισμό/τραγούδι και την επικοινωνία στην ελληνική γλώσσα:

Μουσική Ακαδημία ARTE
Πίτσα Σπυριδάκι, Διευθύντρια
Αίγλη Σπυριδάκι

academy@artemusic.org

00357 22 676 823

 

Για οποιαδήποτε απορία και συνεργασία περί του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκών Τραγουδιών:

Jeppe Marsling, ιδρυτής και πρόεδρος

editor@eu-songbook.org

Mobile: (+45) 60 68 87 14

 

LATVIA:

Preses relīze.

Eiropas dziesmu grāmata ierodas Latvijā!

No 2016.gada 29.janvāra līdz 29.martam notiks latviešu dziesmu balsojums, kura laikā tiks izvēlētas 6 dziesmas, kas pārstāvēs Latviju pirmajā Eiropas dziesmu grāmatā.

2015.gada garumā mūzikas mīļotāji un mūzikas skolotāji no Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas un Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas ir nominējuši 60 latviešu dziesmas, no kurām ikvienam ir iespēja izvēlēties sev tuvāko un nobalsot par to. Ideja par ES dziesmu grāmatu aizsākusies jau pirms 10 gadiem, taču ne Briselē. Tās sākumi meklējumi kādā bezpeļņas organizācijā Dānijā. Kopš 2015.gada 9.maija vairāk kā 10.000 cilvēku no Dānijas, Austrijas, Grieķijas un Zviedrijas balsojuši par savām sešām mīļākajām dziesmām. Latvija ir piektā valsts Eiropā, kurai ir iespēja balsot!

No šī gada 29.janvāra līdz 29.martam  katram dziesmu mīlošam latvietim ir iespēja izvēlēties, kuras sešas dziesmas pārstāvēs jūsu valsti. Latvija ir piektā no divdesmit astoņām Eiropas valstīm, kura ir aicināta balsot – www.eu-songbook.org.

Kā jau minēts, 2015.gadā tika nominētas 60 dziesmas, kas iekļautas balsošanas biļetenos. Sadarbojoties 17 mūzikas augstskolām no 14 dalībvalstīm, tika izveidotas sešas dziesmu kategorijas: “Mīlas dziesmas”, “Daba un gadalaiki”, “Brīvība un miers”, “Tautasdziesmas”, “Dziesmas par ticību” un “Bērnu dziesmas”. Februārī līdzīga akcija sāksies arī Itālijā, Rumānijā un Lietuvā, kur mūzikas mīļotāji, skolotāji un koru dalībnieki tāpat kā Latvijā izvēlēsies dziesmas no saviem nacionālajiem dziesmu krājumiem.

Eiropas dziesmu grāmata ir nebijis, demokrātisks pilotprojekts, uzsākts pateicoties bezpeļņas organizācijai bez finansiālām vai politiskām saistībām ar Briseli. Kā teicis kādreizējais dāņu Eiropas komisārs, Ritt Bjenegaard: ”Saņemt finansiālu atbalstu no komisijas būtu kā nāves skūpsts!”. Interesanti, ka ES dziesmu grāmata, apvienojot tautas sajūtas un eiropiešu balsis, pārsteidzoši saliedējis politiķus no visas Eiropas. Dziesmu grāmatas organizācijas dibinātājs un prezidents – Jeppe Marsling (dzimis 1974), atklāj pamatideju, kas slēpjas aiz šīs iniciatīvas: “Ja mēs, eiropieši, no sirds vēlamies atkāpties no ekonomikas – oglēm, metāla un zivīm, bet pievērsties kultūrai, mums jāņem Eiropas vadīšana savās rokās. Sāksim ar to, ka tā pieder mums – Eiropas iedzīvotājiem, vēl pirms politiķiem un birokrātiem. 28 dalībvalstis diemžēl maz zina cita par citu. Dalīšanās ar nacionālajiem dziesmu dārgumiem ir veids, kā varam spert soli pretim iespējai iepazīt vienam otru tuvāk.”

2016. gadā ir plānots izdot pirmo grāmatas izdevumu: 168 dziesmas, drukātas gan oriģinālvalodās, gan angļu valodā. Iespējamā peļņa varētu veidoties vienīgi no angļu valodas izdevuma, lai visi, kam angļu valoda nav sveša, var dziedāt līdzi un izprast dziesmu vārdus.

Sākot no šī brīža turpmāko divu mēnešu laikā mēs uzzināsim, kuras sešas dziesmas latvieši izvēlēsies kā savas tautas spoguli. Mēs ceram, ka prese Latvijā palīdzēs mums informēt ikvienu par iespēju izveidot Latvijas sadaļu pirmajā ES dziesmu grāmatā!

Fakti un kontakti :

Iniciatori:

Eiropas Savienības dziesmu grāmatas organizācija tika dibināta 2015.gada janvārī. To dibinājuši trīs dāņi un viens itālis. Sīkāku informāciju skatīt – www.eu-songbook.org

Dalībnieki un redaktori Latvijā:

2015.gadā vairāk kā 300 mūzikas augstskolas un kori visā Eiropā tika aicināti nominēt savas dziesmas. Esam saņēmuši vairāk kā 3000 dziesmas no dalībniekiem 24 dažādās valodās. Visvairāk ieteiktās dziesmas tika nodotas nacionālajai dziesmu balsošanai katrā no 28 dalībvalstīm. Pagājušā gada garumā mūzikas skolotāji no Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas un Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas ir aktīvi balsojuši par dziesmām. Dziesmu grāmatas redaktore Latvijā – Rūta Kanteruka – Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas (LVIIMSA) vadītāja ir rediģējusi pēdējo un galīgo dziesmu sarakstu, kas tiek nodots ikviena interesenta acīm.

Kur balsot?

Balsot par dziesmām iespējams www.eu-songbook.org mājaslapā. Iespējams balsot arī latviešu valodā, kā arī 20 citās valodās.

Kategorijas:

Jūs varat nobalsot šādās kategorijās: 1) Mīlestība, 2) Daba, 3) Brīvība un miers, 4) Tautasdziesmas, 5) Dziesmas par ticību un 6) Bērnu dziesmas. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija piedalījās kategoriju veidošanas procesā.

Publikācija:

2016.gada decembrī, kad visas 28 dalībvalstis būs nobalsojušas, būs zināmas 168 izvēlētās dziesmas. Mūzikas  redaktors Francesko Cali, Itālija, apkopos dziesmas, kuras tiks tulkotas sadarbībā ar kvalificētiem tulkiem. Grāmatā visas 168 dziesmas būs gan oriģinālvalodā, gan angļu valodā. ES dziesmu grāmata tiks izdota 2017.gada 9.maijā – Eiropas dienā. Tā būs kā dāvana Eiropai!

Dizains:

Dizains, kas tiek izmantots plakātam un balsošanas biļeteniem, tiks izmantos arī grāmatas vākam. Dizaina autors ir David Drachmann Laureng, kas strādā Karaliskajā teātrī, Kopenhāgenā.

Kontakti:

Rūta Kanteruka, Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas vadītāja.

ruta.kanteruka@gmail.com / mob. (371) 29111463

Jeppe Marsling, ES dziesmu grāmatas organizācijas dibinātājs un prezidents.

editor@eu-songbook.org / mob. (45) 60688714

SWEDEN:

25.01.16: Den svenska omröstningen förlängas till och med söndag. 31 januari 2016.

TAUBE, VREESWIJK ELLER BO KASPERS ORKESTER?

På onsdag den 25 november öppnar den Svenska Sångomröstningen, där de 6 sånger, som kommer att representera Sverige i den första EU sångboken, ska väljas av den svenska befolkningen. Alla är inviterade att rösta, vilket kan göras under loppet av två månader på www.eu-songbook-org. Musiklärare och studerande, mestadels från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Malmö, har nominerat 52 sånger i 6 kategorier: kärlek, natur & årstider, frihet & fred, folksånger, tro och barnsånger.

EU sångboken, som är den första av sitt slag, lanseras av en non-profit organisation (baserat i Danmark), der har valt att inte motta finansiellt stöd från Bruxelles. Sedan den 9 maj har över 7.500 människor i Österrike, Grekland och Danmark röstat och Sverige kommer därmed att bli den fjärde nationen som får välja 6 sånger till sångboken. Under loppet av 2015, har musikstuderande nominerat de 52 svenska sångerna som den svenska befolkningen kan välja mellan. De 6 kategorierna är utvalda av 17 musikakademier från 14 EU länder, och är: ”Sånger om Kärlek”, ”Natur & Årstider”, ”Frihet & Fred”, ”Folksånger”, ”Sånger om Tro” och ”Barnsånger”.
Mellan den 25 november och den 25 januari 2016, ska svenskarna bestämma vilka 6 sånger som ska representera dem i den första EU sångboken. I december kommer liknande omröstningar att lanseras i Tyskland, Polen och Cypern, där musiklärare, musikstuderande och diverse körer har nominerat sånger från deras länders respektive nationella sångskatter. Allt försiggår på www.eu-songbook-org, där det kan röstas på alla EU-språk. EU sångboken är ett demokratiskt pionjärprojekt utan motstycke, som initierats av en non-profit organisation utan några som helst politiska eller ekonomiska band till Bruxelles. Detta är en faktor som den tidigare danska EU-kommisionär Ritt Bjerregaard applåderade på dansk radio med orden ”…att motta ekonomisk stöd från kommissionen vore en dödskyss till projektet!”. Det faktum att EU sångboken kombinerar nationella känslor och den gemensamma Europeiska andan, har överraskande samlat politiker helt från den yttersta vänstern till den yttersta högern i Danmark.
Grundare och ledare av projektet, Jeppe Marsling (född 1974), elaborerar kring motiven bakom EU sångboken: ”Om vi EU-medborgare vill ta steget från det ekonomiska – kol, stål, fiskeindustri – till det sociala och kulturella, måste vi ta ägarskap över unionen, eftersom den först och främst tillhör oss, medborgarna. På grund af den överväldigande amerikaniseringen och bristen på gemensamma språk i EU, vet vi oroande lite om varandras kulturer! Att dela våra nationella sångskatter med varandra, tycks vara ett direkt sätt att ta oss ur EU-främlingskapet för att närma oss varandra.”
Den första utgåvan av EU sångboken ska utges i 2016: 168 sånger tryckta på nationalspråk och engelska, sida vid sida. Om boken skulle gå med vinst, kommer profiten att finansiera en andra utgåva på alla 24 EU språk så att alla, oberoende av engelskfärdigheter, kan sjunga med och förstå texterna.Om 1 månad kommer vi att veta vilka 6 sånger den svenska befolkningen önskar ska representera deras land.
Vi hoppas att de svenska medierna vill hjälpa oss med att informera svenskarna om denna möjligheten att vara medskapare av det svenska kapitlet i den första EU sångboken!
EU sångboken / The EU Songbook

F a k t a  &  k o n t a k t e r :

VAR KAN MAN RÖSTA?:

Röstningen försiggår på www.eu-songbook-org – 25/11- 25/1 (2016). Det finns 52 svenska sånger att välja mellan, varav 6 kommer att bli en del av EU sångboken.

DE 6 KATEGORIERNA:

De 6 sångkategorierna blev utvalda i samarbete med 17 musikakademiska institutioner i 14 EU länder. Den svenska representanten är Den Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Kategorierna är: 1) Kärlekssånger, 2) Sånger om Natur & Årstider, 3) Frihet & Fred, 4) Folksånger & Traditionella sånger, 5) Sånger om Tro, 6) Sånger för Barn.

DELATAGRE:

Sedan februari 2015, har 124 konservatorier och 200 körer i EU inviterats att nominera sånger: Mera än 1000 musiklärare, musikstuderande och körsångare har nominerat över 2000 sånger på 24 språk. De sånger med flest nomineringar kommer att finnas på de elektroniska röstkorten, så att EU-medborgarna kan välja sina favoriter. I Sverige har nomineringarna kommit från lärare och elever, mestadels vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Malmö.

GRUNDARE:

The EU-Songbook Organisation grundades i januari 2015 av 3 danskar och 1 italienare. På www.eu-songbook.org kan ni läsa om deras bakgrund och motiverna bakom projektet.

PUBLICERANDET:

När alla 6 x 28 sånger har valts, kommer vår musikredaktör, italienaren Francesco Cali, att insamla partitur och texter. Därefter kommer de 168 sångerna att översättas av kvalificerade översättare med erfarenhet från översättande av sångtexter. Texterna kommer att tryckas såväl på engelska som på vardera av de 24 nationalspråken, sida vid sida. Vår målsättning är att kunna presentera den första utgåvan på Europadagen den 9 maj 2016. En eventuell vinst från försäljningen går till finansieringen av den andra utgåvan, där alla 24 EU språk representeras i en bok, vilket kommer att göra det möjligt för alla EU medborgare att sjunga alla 168 sånger på deras eget språk.

KONTAKT FÖR KOMMENTARER:

För kommentarer kring de nominerade svenska sångerna:

Susanne Rosenberg, prefekt vid Institutionen för folkmusik, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och EU sångbok-redaktör for Sverige. Mail: susanne.rosenberg@kmh.se

Svenskt visarkiv/Expeditionen: Tel +46 8 519 554 88 (Öppettider: tis–fre kl 12–16) / mail: info@visarkiv.se

Frågor om EU sångboken i största allmänhet:

Jeppe Marsling, projektledare – Mobil: (45) 60 68 87 14 / Mail: editor@eu-songbook.org

KÄRLEK
1) SÅ SKIMRANDE VAR ALDRIG HAVET  – (E. Taube)
2) MIN ÄLSKLING DU ÄR SOM EN ROS – (E. Taube)
 3) ÖPPNA DIN DÖRR – (T. Nilsson)
 4) FRITIOF OCH CARMENCITA  – (E. Taube)
5) AV LÄNGTAN TILL DIG – (J. Krantz & Text: Å. Jinder)
 6) GLIMMANDE NYMF – (C. M. Bellman)
 7) JAG GER DIG MIN MORGON  – (Musik: Tom Paxton / Text: F. Åkerström)
 8) VERONICA, VERONICA – (C. Vreeswijk)
 9) HON ÄR SÅ SÖT (Bo Kaspersen)
 10) NU ÄR DET GOTT ATT LEVA – (Olle Adolphson)
NATUR & ÅRSTID
1) VISA VID MIDSOMMARTID (DU LINDAR AV OLVON) – (Musik: Håkan Norlén/ Text: Rune Lindström).
 2) SJÖSALA VALS – (E. Taube)
 3) FJÄRILN VINGAD SYNS PÅ HAGA – (C. M. Bellman)
 4) CALLE SCHEWENS VALS – (E. Taube)
 5) KOM I MIN FAMN / SOMMARNATT (E.Taube)
 6) SAKTA VI GÅ GENOM STAN – (Text: B. Wolgers/ Musik: F. Ahlert)
 7) SOMMAREN ÄR KORT (T. Ledin)
 8) NU GRÖNSKAR DET – (J.S. Bach)
9) ÄNGLAMARK – (E.Taube)
 10) VINTERN RASAT – (Otto Lindblad / Text: Herman Sätherberg)
FRIHET& FRED
1) ÖPPNA LANDSKAP – (Ulf Lundell)
2) FLYG MIN FÅGEL, FLYG DIG FRI – (T. Boström)
3) FRIHET ÄR DET BÄSTA TING / Biskop Thomas frihetssång – (J. Jonsson / Text: Biskop Thomas)
4) TELEGRAM FÖR EN BOMBAD BY – (C. Vreeswijk)
5) DET GÅTFULLA FOLKET – (Text: B. Wolgers / Musik: O. Adolphson)
6) EN KUNGENS MAN  – (Björn Afzelius)
7) SKA NYA RÖSTER SJUNGA – (Mikael Wiehe)
FÅLKSÅNGER & TRADITIONELLA
1) ACK VÄRMELAND DU SKÖNA – (folkmelodi / Text: Anders Fryxell)
2) UTI VÅR HAGE – (Musik: troligtvis Hugo Lutteman)
 3) BYSSAN LULL – (Text och musik: Bearbetning Evert Taube)
4) JAG VÄNTAR VID MIN MILA – (Text: Dan Andersson / Musik: Gunnar Turesson)
5) VEM KAN SEGLA FÖRUTAN VIND – (Ålandsk folkemelodi)
6) VISA FRÅN UTANMYRA/ O, tysta ensamhet  – (Svensk Folkemelodi)
7) DRÖMDE MIG EN DRÖM I NATT – (nordisk folkevise)
8) I FOLKVISETON – (Musik: Torgny Björk / Text: Nils Ferlin)
TRO
1) EN VÄNLIG GRÖNSKAS RIKA DRÄKT/ SOMMERPSALM – (Musik: Waldemar Åhlén / Text: Carl David af Wirsén)
 2) BRED DINA VIDA VINGAR – (Svensk-dansk folkemelodi / Text: Lina Sandell-Berg)
 3) BLOTT EN DAG
- (Oscar Ahnfelt / Text: Lina Sandell-Berg)
 4) GUDS KÄRLEK ÄR SOM STRANDEN – (Lars Åke Lundberg)
 5) KOPPÅNGEN – (Per-Erik Moraeus)
 6) TIGGAREN FRÅN LUOSSA – (Musik: Gunde Johansson / Text: Dan Andersson)
 7) TRYGGARE KAN INGEN VARA – (tysk folkemelodi / Text: Lina Sandell-Berg)
8) DET STRÅLAR EN STJÄRNA / När det lider mot jul – (Ruben Liljefors / Text: Jeanna Oterdahl)
BARNSÅNGER
1) IDAS SOMMARVISA / DU SKA INTE TRO DET BLIR SOMMAR- (Musik: Georg Riedel / Text: Astrid Lindgren)
2) BLÅSIPPOR – (Musik: Alice Tegnér / Text: Anna Maria Roos)
3) BÄ BÄ VITA LAMM – (Alice Tegnér)
4) LILLE JOHN BLUND – (Alice Tegnér)
5) KATTVISAN –(Musik: Lille Bror Söderlundh / Text: Astrid Lindgren)
6) LILLA SNIGEL AKTA DIG – (Okänt)
7) MITT LILLA BARN – (Musik: Georg Wadenius / Text: Barbro Lindgren)
8) SOV DU LILLA VIDEUNG – (Musik: Alice Tegnér / Text: Zacharias Topelius)
9) ÄLGARNA DEMONSTRERAR – (Hollingworth/Ljungman)

Vad de säger om sångboken:

“De gör rätt i att inte ta emot finansiellt stöd från EU-kommissionen: Det hade varit en dödskyss! Ett sådant projekt från gräsrötterna är både glädjande och upplyftande. Jag hoppas att sångboken kommer att följas upp av en cd, eftersom jag och antagligen andra blir nyfikna efter att få höra låtarna i deras landsversioner “.

Ritt Bjerregaard, tidigare EU-kommissionär

“En mycket bra initiativ från det civila samhället. Att sjunga är ett fantastiskt sätt att mötas  (…) Bra idé att inte ha ” nationella sångkategorier “, eftersom det ofta handlar om hur vi slogs och mördade andra. Det är ett perfekt tillfälle för kulturutbyte – Jag är ledsen att jag inte kom på idén själv, att sjunga är ju uppenbart så underbart”.

Uffe Östergaard, Jean Monnet Professor, European Politics & Integration, CBS

“EU-Sångboken är ett genialiskt modell, eftersom det är ett civilt projekt som EU inte är inblandat i och detta är mycket viktigt (…) EU’s främsta hot är inte euron. Det största hotet är att vi inte kan skapa ett kulturellt samhälle”.

Peter Duelund, Leder af Center for Nordisk Kultur.

 “Jag har nyss röstat. Lycka till med fortsättningen av kursen!”

Michala Petri, flutenist

“Folkets stämmor genom sångerna” – är titeln för folksångssamlingen från 1807 av Johann Gottfried Herder, vilket även borde passa en EU-sångbok. EU är en växande enhet och dess styrka är mångfalden. Lyckas eu-medborgarna skapa en bredare förståelse genom mångfalden med hjälp av sångboken har man vunnit mycket. Och om man i framtiden skulle höra folkets stämmor klinga sida vid sida, män i samklang – har man vunnit ännu mer. “De som sjunger tillsammans, skjuter inte varandra”- Vad mer kan man vinna?

Helmut Brenner, musiketnolog, KUG & EU-sångbok redaktör, Österrike.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

GREECE

Δελτίο Τύπου

Από τις 10 Ιουλίου και για ένα μήνα, ξεκινάει η ελληνική ψηφοφορία, μέσω τις οποίας θα επιλεχθούν τα έξι τραγούδια που θα αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα στο πρώτο Ανθολόγιου Ευρωπαϊκών Τραγουδιών. Το Ανθολόγιο Ευρωπαϊκών Τραγουδιών εξελίσσεται τα τελευταία δώδεκα χρόνια σαν ιδέα και δεν αποτελεί μια προπαγανδιστική κίνηση των Βρυξελλών, αλλά έχει τη βάση του σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τη Δανία, όπου το εγχείρημα έχει τύχει της συμπαράστασης ειδικών και -απρόσμενα- ενωμένων πολιτών και από όλους τους πολιτικούς χώρους. Από τις 9 Μαΐου, περισσότεροι από 6000 πολίτες της Δανίας και της Αυστρίας έχουν ψηφίσει για τα έξι τραγούδια που θα τους αντιπροσωπεύσουν. Οι Έλληνες είναι οι τρίτοι σε σειρά όπου ζητείται η ψήφος τους.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, σπουδαστές μουσικής και μέλη χορωδιών – που τελούν υπό την αιγίδα της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών- έχουν επιλέξει τα 50 τραγούδια που θα πάρουν μέρος στην ελληνική ψηφοφορία. Οι έξι κατηγορίες, ο οποίες δημιουργήθηκαν μαζί με μέλη 17 μουσικών ακαδημιών από 14 χώρες-μέλη είναι οι εξής: “Έρωτας”, “Φύση και Εποχές”, “Ελευθερία και Ειρήνη”, “Λαϊκά τραγούδια”, “Πίστη” και “Παιδικά τραγούδια”.

Μετά τους Δανούς και τους Αυστριακούς, έρχεται η σειρά των Ελλήνων, οι οποίοι είναι ευπρόσδεκτοι να ψηφίσουν. Από την Παρασκευή 10 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Αυγούστου μπορείτε να αποφασίσετε ποια έξι τραγούδια επιθυμήτε να αντιπροσωπεύσουν τη χώρα στο πρώτο Ανθολόγιο Ευρωπαϊκών Τραγουδιών. Τον Ιούλιο η ψηφοφορία θα επεκταθεί για τη Σουηδία, την Πολωνία και την Γερμανία, όπου επίσης σπουδαστές μουσικής, καθηγητές και μέλη χορωδιών έχουν επιλέξει έξι τραγούδια για κάθε κατηγορία από την αξιοθαύμαστη μουσική τους παράδοση.

Το Ανθολόγιο Ευρωπαϊκών Τραγουδιών είναι καταφανέστατα μια χωρίς προηγούμενο πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από μια μη κερδοσκοπική οργάνωση χωρίς πολιτικούς ή οικονομικούς δεσμούς με τις Βρυξέλλες, κίνηση την οποία χαιρέτησε ο πρώην πλέον Δανός ευρωβουλευτής Ritt Bjerregaard μέσω δηλώσεών του στο Δημόσιο Ραδιόφωνο της χώρας του (DR): “Οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από την Κομισιόν θα σήμαινε παράλληλα και την υποβάθμιση του εγχειρήματος.” Το γεγονός ότι το Ανθολόγιο έχει καταφέρει να συνδυάσει την αγάπη προς τον τόπο και το χαμένο Ευρωπαϊκό ιδεώδες, επέτυχε να ενώσει στη Δανία ανθρώπους από όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις. Ο ιδρυτής και πρόεδρος του οργανισμού Jeppe Marsling (ετών 41) επεξηγεί τα κίνητρα του εγχειρήματος:

“Εαν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να απεμπλακούν από τους οικονομικούς δεσμούς και να στραφούν στους πολιτιστικούς και κοινωνικούς, χρειάζεται να ανακτήσουμε ότι ένωνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και πάνω από πολιτικούς και γραφειοκράτες, η Ευρώπη ανήκει στους λαούς της, τους πολίτες της.

Λόγω της υπερβολικής αμερικανοποίησης, η ιστορικά θεσμοθετημένη ανησυχία περί του τι είναι εθνικό, και η έλλειψη κοινής γλώσσας, έχει ως αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι να γνωρίζουν πολύ λίγα για τους πολιτισμούς με τους οποίους συνυπάρχουν.

Το να μοιράστεί η μουσική παράδοση κάθε τόπου στέκεται αντίθετο της Ευρώ-αποξένωσης και υπέρ του να γνωριστούν οι λαοί μεταξύ τους.

Η πρώτη έκδοση του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκής Μουσικής έχει δρομολογηθεί για το 2016: Θα περιέχει 168 τραγούδια στην τοπική τους γλώσσα, καθώς και στην αγγλική. Το οποιοδήποτε κέρδος θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση μιας δεύτερης έκδοσης που έχει μεταφρασμένα όλα τα τραγούδια και στις 24 γλώσσες της Ευρώπης, έτσι ώστε όλοι, ανεξάρτητα του αν γνωρίζουν Αγγλικά, θα μπορούν να τραγουδούν κατανοώντας όλους τους στίχους.

Σε ένα μήνα από σήμερα θα γνωρίζουμε ποια έξι τραγούδια θα ήθελαν οι Έλληνες να τους εκπροσωπήσουν.

Θα θέλαμε ειλικρινά να πιστεύουμε ότι ο τοπικός τύπος θα βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και θα στηρίξει την ευκαιρία των πολιτών να συμμετέχουν, δημιουργώντας το “Κεφάλαιο για την Ελλάδα” στο πρώτο Ανθολόγιο Ευρωπαϊκής Μουσικής.

Το Ανθολόγιο Ευρωπαϊκής Μουσικής

Στοιχεία και επικοινωνία:

Ιδρυτές:

Ο Οργανισμός του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκής Μουσικής, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015 από τρεις Δανούς και έναν Ιταλό. Για το υπόβαθρο του καθένα, μπορείτε να ενημερωθείτε στο http://www.eu-songbook.org

Οι έξι κατηγορίες τραγουδιών:

Οι έξι κατηγορίες δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με 17 μουσικές ακαδημίες και σχολές μουσικής από 14 χώρες-μέλη:

1) Έρωτας”

2) “Φύση και Εποχές”

3) “Ελευθερία και Ειρήνη”

4) “Λαϊκά τραγούδια”

5) “Πίστη”

6) “Παιδικά τραγούδια”

Συμμετέχοντες:

Από τον Φεβρουάριο, έγινε πρόσκληση σε περισσότερες από 300 μουσικές ακαδημίες και χορωδίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνουν τα τραγούδια που θα περιληφθούν στην ψηφοφορία. Έχουμε λάβει περισσότερους από 200 τίτλους από 24 γλώσσες. Οι πιο συχνά προτινόμενοι τίτλοι μεταφέρθηκαν στον πίνακα ψηφοφορίας για όλα τα 28 κράτη. Για την Ελλάδα υπάρχουν 50 υποψήφια τραγούδια, προτεινόμενα κυρίως από μέλη της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών και φοιτητές και καθηγητές του Ιόνιου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών με έδρα την Κέρκυρα. Έχει γίνει πρόσκληση και στους καθηγητές και μαθητές του Ωδείου Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Που λαμβάνει χώρα η ψηφοφορία;

Η ψηφοφορία των τραγουδιών ξεκινάει στην αρχική σελίδα του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκής Μουσικής (http://www.eu-songbook.org). Η ψηφοφορία διεξάγεται σε 19 γλώσσες συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.

Έκδοση

Όταν και οι 28 ψηφοφορίες ολοκληρωθούν- την 1η Ιανουαρίου 2016- θα γίνει και η αποκάλυψη των 6 x 28 τραγουδιών. Ο Ιταλός μουσικολόγος Francesco Cali θα συλλέξει τα 168 μουσικά θέματα τα οποία θα μεταφραστούν στα Αγγλικά από ειδικευμένους μεταφραστές. Το πρώτο Ανθολόγιο Ευρωπαϊκων Τραγουδιών θα περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια στην τοπική τους γλώσσα στοιχισμένα δίπλα στην Αγγλική τους μετάφραση,  στην έκδοση που θα κυκλοφορήσει την Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου 2016. Τα κέρδη που θα προκύψουν από την πρώτη έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την επανέκδοση του Ανθολόγιου μετεφρασμένου σε όλες τις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να τραγουδήσουν και τα 168 τραγούδια στην μητρική τους γλώσσα.

Γραφικά

Η εικονογράφηση της αφίσας και της κάρτας ψηφοφορίας που θα χρησιμοποιηθεί και για το εξώφυλλο του Ανθολόγιου είναι δημιουργία του David Drachmann Laureng, σκηνογράφου του Βασιλικού Θεάτρου της Κοπεγχάγης.

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε απορία και συνεργασία περί του Ανθολόγιου Ευρωπαϊκών Τραγουδιών:

Jeppe Marsling, ιδρυτής και πρόεδρος

editor@eu-songbook.org

Mobile: (+45) 60 68 87 14

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό τραγούδι και την επικοινωνία στην ελληνική γλώσσα:

ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ

Thomas Louziotis (president)

Ph.: 6945 159679

Ph.: +302106375420

E-mail: thomas@stegi-chorus.gr

____________________________________________________________________________________________________________________________

AUSTRIA:

PRESSEMITTEILLUNG

Das EU-Liederbuch: die Österreicher sind das zweite Volk in der EU, das zum Abstimmen aufgefordert ist

Am 9. Juni beginnt die Abstimmung, die beschließen soll, welche sechs Lieder Österreich im ersten Liederbuch der Europäischen Union repräsentieren sollen. Das EU-Liederbuch war schon 12 Jahre unterwegs und ist kein neues Propagandaprojekt aus Brüssel. Ganz im Gegenteil: lanciert wurde es von einer gemeinnützigen Organisation aus Dänemark, wo das Projekt von Experten und überraschenderweise auch von einigen Politiker und Politikerinnen des ganzen politischen Spektrums begrüßt wurde. Die Österreicher sind das zweite europäische Volk, das abstimmt – besonders der großen Anzahl an Liedern wegen, die von der österreichischen Musikgemeinschaft nominiert wurden.

Im Laufe der vergangenen zwei Monate haben österreichische Studenten und Lehrer von sechs Musikakademien (insbesondere von der Kunstuniversität Graz) insgesamt 441 österreichische Lieder in sechs Kategorien nominiert. Die 48 meist genannten dieser Lieder sind nun auf dem nationalen Stimmzettel zu finden, der von Dr. Helmut Brenner aus Graz redigiert worden ist. Die sechs Kategorien sind in Zusammenarbeit mit 17 Musikakademien in 14 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union beschlossen worden. Sie lauten: Liebeslieder, Lieder über die Natur und die Jahreszeiten, Lieder über die Freiheit und den Frieden, Volkslieder, Lieder über den Glauben und Kinderlieder.

Nach den Dänen, die ab dem Europatag am 9. Mai abstimmen konnten, sind Sie Österreicher das zweite Volk in Europa, das zum Abstimmen aufgefordert ist. Vom 12. Juni bis zum 12. Juli sind es die Österreicher, die bestimmen werden, welche sechs Lieder sie im Liederbuch repräsentieren sollen. Im späten Juni werden ähnliche Abstimmungen in Schweden und Griechenland lanciert, wo Musikstudenten, Lehrer und Chorsänger – wie in Österreich – Lieder aus ihrem nationalen Musikerbe nominiert haben.

Das Liederbuch der Europäischen Union ist ein einmaliges, demokratisches Pionierprojekt von einer gemeinnützigen Organisation ohne politische oder finanzielle Verbindungen zum EU-System. Diesem applaudierte die ehemalige dänische EU-Kommissarin Ritt Bjerregaard letzte Woche im nationalen dänischen Rundfunk: “Finanzielle Hilfe von der EU-Kommission zu bekommen wäre ein Todeskuss gewesen!”. Der Aussage, dass das EU-Liederbuch nationale Gefühle mit europäischen Gedanken kombinieren würde, wurde in Dänemark von Politikern und Politikerinnen aus dem ganzen politischen Spektrum mit überraschender Einheit zugestimmt. In diesem Land wurden mehr als 4.000 Stimmen abgegeben.

Dazu sagt Gründer und Vorsitzender Jeppe Marsling (geboren 1974): “Wenn wir, die Bürger der EU, den ernsten Wunsch haben, den Schritt vom volkswirtschaftlichen Austausch – Kohle, Stahl und Fisch – zum kulturellen und sozialen Austausch zu wagen, wenn wir in der Tat dieses Verhältnis auf eine neue Ebene bringen wollen, dann müssen wir alle die EU dementsprechend in Besitz nehmen, da sie in erster Linie uns Bürgern und nicht den Politikern und Bürokraten gehört.”

Über die Motive hinter dem EU-Liederbuch sagt er: “Wegen der überwältigenden Amerikanisierung wissen wir schmerzlich wenig über einander in die Europäischen Union. Der Austausch von Liedern scheint uns einen direkter Weg aus der Entfremdung zu sein. Wir wollen uns einfach als Europäer kennenlernen”.

Die erste Ausgabe des EU-Liederbuches soll nach Plan in 2016 erscheinen. Mögliche Gewinne werden eine zweite Ausgabe finanzieren, die in allen 24 Sprachen der EU erscheinen wird. So werden alle, unabhängig von Englischkenntnissen, alle Lieder verstehen und mitsingen können.

In einem Monat werden wir wissen, welche sechs Lieder die Österreicher sich als Repräsentanten im Liederbuch wünschen.

Wir hoffen sehr, dass die österreichische Presse uns helfen wird, die Österreicher über ihre Möglichkeit zu informieren, in der Bildung des österreichischen Teils im ersten EU-Liederbuch mitzuwirken.

Das Liederbuch der Europäischen Union

Fact Sheet und Kontaktinformationen

DIE SECHS KATEGORIEN

Die sechs Liedkategorien wurden in Zusammenarbeit mit 17 Musikkonservatorien und -fakultäten aus 14 Mitgliedstaaten der EU ausgewählt. Sie sind: 1) Liebeslieder, 2) Lieder über die Natur und die Jahreszeiten, 3) Lieder über die Freiheit und den Frieden, 4) Volkslieder, 5) Lieder über den Glauben und 6) Kinderlieder.

DIE TEILNEHMER

Im Februar 2015 wurden 124 Konservatorien und 200 Chöre dazu aufgefordert, Lieder für das Liederbuch zu nominieren. Seitdem haben ca. 1.200 Musiklehrer, Studenten und Chorsänger unseren elektronischen Stimmzettel geöffnet und mehr als 3000 Lieder auf 19 Sprachen nominiert. In Österreich wurden folgende Akademien eingeladen: Die Kunstuniversität Graz (KUG), die Anton Bruckner Privatuniversität, das Joseph Haydn Konservatorium, das Vienna Konservatorium, das Konservatorium Franz Schubert und die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
Die Kunstuniversität Graz (KUG) war sehr aktiv im Nominierungsprozess. Dort arbeitet auch unser Österreichischen Redakteur, Dr. Helmut Brenner (Kontaktdaten unten).

DER ELEKTRONISCHE STIMMZETTEL

Sollte man sein Lieblingslied unter den Auswahlmöglichkeiten auf dem Stimmzettel nicht finden können, gibt es ein Kommentarfeld, in dem man eigene Vorschläge hinterlassen kann. Der Stimmzettel ist in 19 verschiedenen Sprachen zu finden:

ÜBERSETZUNG UND AUSGABE

Wenn die 28 Abstimmungen fertiggestellt und die 168 Lieder gefunden sind, wird unser Musikredakteur, der Italiener Francesco Cali, Noten, Akkorde und Texte einsammeln. Danach werden die 168 Lieder von Fachleuten ins Englische übersetzt. Wir hoffen, dass wir die erste Ausgabe am Europatag, am 9. Mai 2016, herausgeben können. Mögliche Gewinne werden eine zweite Ausgabe finanzieren, die in allen 24 Sprachen der EU erscheinen wird. So werden alle, unabhängig von Englischkenntnissen, alle Lieder verstehen und mitsingen können.

KONTAKTINFORMATIONEN

Für weitere Informationen: http://www.eu-songbook.org

Für Kommentare über das Liederbuch der Europäischen Union:

Jon Egeris Karstoft, Stellv. Vorsitzender:
editor@eu-songbook.org / mobil: (0045) 53 53 64 99

Für Kommentare über die österreichischen Lieder, Redakteur:
Dr. Helmut Brenner, Kunstuniversität Graz (KUG)
helmut.brenner@kug.ac.at / Tel: 43 (0) 316 / 389-3236

_________________________________________________________________________________________________________________________________

DENMARK:

DEN FØRSTE EU-SANGBOG GÅR TIL FOLKEAFSTEMNING PÅ EUROPA-DAGEN, D.9 MAJ

Det folkelige pionerprojekt – Den Europæiske Unions Sangbog – går til folkeafstemning i EU’s 28-medlemslande. Initiativet er sat i søen af en ny dansk forening uden økonomisk eller politisk forbindelse til EU. Sang-afstemningen søges spredt via nationale og sociale medier i Danmark på Europadagen, d. 9. maj: Danskerne inviteres til at stemme på én sang i hver af de seks kategorier. Udvalget på 50 sange er nominerede af musikstuderende – og lærere og kan ses på www.eu-songbook.org.

I januar grundlagde vi foreningen, Den Europæiske Unions Sangbog, der som det første i tæt samarbejde med 17 musikkonservatorier i 14 medlemslande fandt frem til de seks sangkategorier, som vil udgøre EU-sangbogens rygrad. I marts og april vi inviterede 124 konservatorier og 200 kor, som siden har indsamlet over 2000 sangtitler, som nu er endt på 28 nationale stemmesedler, der gennem maj og juni spredes gennem nationale og sociale medier i hele EU.

Målet er få en samlet unionssangbog med 168 sange – 6 fra hvert medlemsland – der i samme udgivelse trykkes både på de nationale sprog OG på engelsk, som op mod 70 % af EU-borgerne taler. Det er den første af slagsen, og går alt som planlagt, vil initiativet gentages på linje med Højskolesangbogen.

EU ER OS!

Siden EU blev grundlagt – 9. maj 1950 – har vi udvekslet kul, stål, fisk og tjenesteydelser: Nu er det tid til at tage forholdet til det næste niveau og tage skridtet ud i det sociale og kulturelle. EU-kommissionens forsøg på at skabe en europæisk identitet – senest med initiativet “En ny fortælling for Europa” fejlede, fordi det er forfejlet at ville skabe folkelighed fra “systemet”. EU’s befolkninger føler fortsat, at EU bor “dernede” i Bruxelles og Strasbourg. I takt med den økonomisk krise og modtagelsen af Nobels Fredspris har Europas intellektuelle udsendt manifester, hvor de har advaret mod, at befolkningerne ikke føler sig som unionsborgere, og at noget må gøres, for at projektet ikke kuldsejler i lige dele bureaukrati og nationalisme. De har alle sagt: “EU er os”. De har ret: EU er ikke en beskyttet titel, og enhver kan tage unionen til sig og lave en EU-sangbog, en EU-kogebog eller et EU-vaskeri. Med vort initiativ ønsker vi på musisk og poetisk vis at kommunikere, at “den europæiske identitet” grundlæggende må bestå i udvekslingen af de 28 nationale kulturer. Sangskattene er netop hjerterne i de 28 landes kulturer: Disse skatte håber vi at løfte lågene på med Den Europæiske Unions Sangbog.

Vort projekt er hverken forbundet politisk eller økonomisk med EU’s strukturer: Det har været vigtigt at kommunikere, at initiativet IKKE var forpustet propaganda fra Bruxelles. Det har dog ikke betydet, at vi ikke har kunnet modtage anerkendelse fra en EU-begejstret politiker som f.eks. kulturminister Marianne Jelved, der har udtalt: “Jeg støtter idéen om at samle sange fra EU’s medlemsstater i en sangbog, der over for et bredt publikum kan præsentere eksempler fra de rige sangskatte og den kulturelle mangfoldighed i Europa”. Men vi mener det har været altafgørende for initiativets modtagelse, at det ikke kom oppe- og udefra, men inde- og nedefra. De varme lykønskninger fra de deltagende konservatorier, fakulteter og kor bekræftede os i dette.

AT UDVEKSLE NATIONAL KULTUR ELLER AT FORSVINDE I SELV-AMERIKANISERING

Med den første EU-sangbog, udviklet af fagfolkene for folkene, prøver vi at gøre de intellektuelles abstrakte ord til konkret handling: Den Europæiske Unions Sangbog inviterer de nationale befolkninger til at dele deres sangskatte med hinanden. Den dybt melankolske sandhed er jo, at dét som vor tids historikere kalder “selv-amerikanisering” har gjort, at befolkningerne i EU stort set intet kender til hinandens sangskatte! Vi danskere kender – sgu’ –  ikke kærlighedssange fra Polen og Grækenland, årstidssange fra Spanien, frihedssange fra Tjekkiet, julesalmer fra Rumænien og børnesange fra Portugal og Letland. Og det er synd for kvaliteten er høj og dybden rørende.

De to sidste intense måneder, hvor sangindsamlingen blandt musikstuderende, musiklærere og korsangere har fundet sted, så at et kvalificeret udvalg kunne tilbydes befolkningerne, har budt på mange udfordringer: Ville vi kunne engagere små lande som Cypern, Malta og Luxembourg? Ja, Konservatoriet på Cypern blev blandt de mest aktive. Ville det nationale korforbund i det EU-trætte Grækenland føle sig inspireret? Svaret blev ja: De spredte straks invitationen til deres 94 medlemskor, hvorpå græske sange væltede ind. Ville det mægtige Tyskland dele ud af sin kulturarv? Rektoren fra Konservatoriet i Dresden mailede os højtideligt om, at han personligt havde nomineret sine seks tyske yndlingssange. Kunne de belgiske musiklærere, der over telefonen først påstod, at der ingen belgisk national identitet findes i et delt Belgien, alligevel lokkes til at nominere sange? Ja, sangtitler fra Belgien på både fransk, flamsk og engelsk ankom til sidst. På konservatoriet i Grass, hvor der går 2300 studerende og 400 lærere, gik der kult i sangindsamlingen, så at 200 østrigske musikelskere endte med at nominere sange. Danmark, der på grund af deltagelse fra et boblende Sankt Annæ Gymnasium, samt det Det Rytmiske Musikkonservatorium, endte med at indsamle flest sangtitler til deres kommende nationale sangafstemning. Alt i alt har sangindsamlingen været en fest, men én hvor mange var generte og hele tiden skulle inviteres ud på dansegulvet, – især Frankrig.

DANMARK SYNGER FOR PÅ EUROPADAGEN

To demokratiske og musikfaglige faser er tilbagelagt i EU’s 28 stater: På Europadagen, lørdag d. 9 maj, skydes den tredje og mest folkelige fase i gang i Danmark, hvor stemmesedlen i to måneder vil være åben for alle, der ønsker at deltage i den endelige udvælgelse af de seks sange som skal repræsentere Danmark i EU-sangbogen. Dernæst inviteres befolkningerne i de resterende 27 EU-lande, stykvist: Først i Østrig d. 15, dernæst Letland d. 21.

Den danske sangstemmeseddel indeholder 50 sange gennem tusind år – og fra sidste årti: Ebbe Skammelsen, Grundtvig, Poul Henningsen, suppleres ikke blot af Kim Larsen og TV-2, men også af TopGunn og Burhan G.

Engang skrev den tyske komponist bag EU-hymnen de kraftfulde ord. “Muss es sein? Es muss sein!”. Disse ord har været vort motto i hårde faser. Og vi er umådeligt taknemmelige over at være nået så langt: Nu er det danskernes tur – på www.eu-songbook.org!

Foreningen Den Europæiske Unions Sangbog 

FAKTA & KONTAKT:

DE SEKS SANG-KATEGORIER

Sangkategorierne blev til i et samarbejde med 17 musikkonservatorier og musik-fakulteter i 14 EU-lande. Hver institution afsendte fire-seks bud. Oprindeligt gik vi efter fire kategorier, men da hovedparten af bidragsyderne foreslog kategorien “børnesange” og flertallet af østeuropæiske og sydeuropæiske lande ønskede “salmer” udvidede vi til seks. “Salmer” blev til den bredere kategori “Tro”.

1) Kærlighed,  2) Natur & Årstider, 3) Frihed & Fred, 4) Folkesange, 5) Sange om tro, 6) Børnesange

DELTAGERNE

124 konservatorier og 200 kor blev inviterede til at nominere sangtitler: 1200 musiklærere, studerende og korsangere har siden åbnet vores elektroniske stemmeseddel og nomineret sangtitler på de 28 nationalsprog. Der ligger mere end 2000 sangtitler fra de 28 lande. De overføres nu til multiple-choice stemmesedler, så at de inviterede befolkninger for noget at vælge i mellem.

DEN ELEKTRONISKE STEMMESEDDEL

Skulle stemmeafgivere ikke finde deres favoritsange på stemmesedlerne findes der en kommentarboks, hvor de kan nominere deres egne sangtitler. Stemmesedlen findes på 19 EU-sprog, er designet i Survey-Monkey, som kan modtage op mod en million afgivne stemmer. Mange EU-ambassader i København har været villige til at hjælpe med oversættelserne.

SANGBOGEN

Når afstemninger er færdig d. 9. juli, og de 6 x 28 sange er identificerede, vil musik-redaktør, herboende italienske Francesco Cali, indsamle noder, akkorder og vers. Dernæst oversættes de 168 sange til engelsk af kvalificerede oversættere med erfaring med oversættelser af nationale sangtekster til engelsk. Vi regner med at sangbogen ikke overstiger 400 sider. Førsteudgaven håber vi kan udgives Europa-dagen, 9. maj, 2016. Overskuddet fra salget af førsteudgaven skal bruges til at finansiere en 2. udgave på samtlige 22 officielle nationalsprog i EU, så at alle, der ikke mestrer engelsk, kan synge de 168 sange på deres egne modersmål.

GRAFIKKEN

Illustrationerne, der prydede plakaten, og som gør sang-stemmesedlen smuk, kommer også til at pryde EU-sangbogens forside. Det er malet af David Drachmann Laureng, teatermaler på Det Kgl. Teater (Klik på billedet nedenfor for at se det i stor opløsning).

11242053_10202899546088194_568018745_o

 

 

 

 

 

LOGO

Klik på billedet nedenfor for at se det i stor opløsning.

11227180_10202899547248223_821029881_o